Σας ευχαριστούμε! (Thank you!)

Φεβρουαρίου 16, 2009

Δικαιωθήκαμε στην υπόθεση και το «Ζιγκ-ζαγκ στις νεραντζιές» επιστρέφει στις ελληνικές σχολικές βιβλιοθήκες. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμπαράστασή σας. Ήταν εξαιρετικό γεγονός ότι τόσοι πολλοί, από όλο τον κόσμο, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, και στάθηκαν στο πλευρό της Έρσης Σωτηροπούλου για την ελευθερία της τέχνης και εναντίον της λογοκρίσιας.

Our appeal has been successful, and «Zigzag Through the Bitter Orange Trees» is back in the Greek school libraries! We would like to thank all of you for your support. It was great to discover that so many people all over the world responded by standing with Ersi Sotiropoulos for freedom of the arts and against censorship.

Advertisements